Vrijeme
 
 Preostalo vrijeme za rješavanje testa: 
TEMELJNA PITANJA
 1. Koje opasnosti mogu nastati prilikom obilaženja zaustavljenoga vozila?
   
nailazak vozila iz suprotnog smjera
nailazak pješaka iza zaustavljenog vozila
iznenadno otvaranje vrata na zaustavljenom vozilu
nedovoljni bočni razmak od zaustavljenog vozila
   
 2. Skrećete u bočnu ulicu. Na kolniku ne postoji obilježeni pješački prijelaz.Kako ćete postupiti?
   
skretanje obaviti smanjenom brzinom
skretanje obaviti ne smanjujući brzinu
propustiti pješake koji su već stupili na kolnik
prema potrebi zaustaviti vozilo ako pješaci namjeravaju prijeći kolnik
   
 3. Što ne smijete činiti drugim sudionicima u prometu dok upravljate vozilom?
   
ometati ih
ugrožavati ih
davati im propisne znakove
dovoditi u opasnost njihovo zdravlje ili život
   
 4. Vašim vozilom vučete kamp prikolicu. Kojom brzinom smijete najviše voziti?
   
    km/h (upišite brzinu)
   
 5. Što je vozač obavezan učiniti ako namjerava voziti unatrag?
   
voziti samo na kratkome dijelu ceste,ako time ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu
uključiti desni pokazivač smjera
uključiti sve pokazivače smjera
   
 6. Što utječe na produljenje puta kočenja ?
   
mokar i blatnjav kolnik
opterećenje vozila
suh kolnik  
     
 7. Čemu ste dužni prilagoditi brzinu vožnje na cesti izvan naselja?
 
broju putnika koji prevozite u vozilu, maksimalnoj od proizvođača određenoj brzini vozila
osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta i gustoći prometa
   
 8. Kada se smatra da je vozač pod utjecajem alkohola?
 
ako se stručnim utvrđivanjem utvrdi da udio alkohola u krvi iznosi više od 0,0 g/kg
ako se stručnim utvrđivanjem utvrdi da udio alkohola u krvi iznosi više od 0,5 g/kg
 
 9. O čemu  ovisi duljina zaustavnog puta?
 
stanju i vrsti kočnica
brzini vožnje
stanju kolnika
gustoći prometa
 
 10. Kojom najvećom dopuštenom brzinom smijete voziti cestom izvan naselja, osim na autocesti i cesti 
       namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila ?
 
     km/h  (upišite brzinu)
 
 11. Što treba vozač učiniti kada sjedne u vozilo?
 
prilagoditi sjedalo i naslon za glavu
obavezno se vezati sigurnosnim pojasom
upozoriti sve osobe u vozilu da se vežu sigurnosnim pojasom
 
 12. Koja se vozila ne smiju vući užetom ?
 
vozila koja imaju neispravan uređaj za davanje znakova
vozila koja imaju neispravan uređaj za osvjetljavanje
vozila koja imaju neispravan uređaj za upravljanje
vozila koja imaju neispravan uređaj za zaustavljanje
 
 13. Što je to kolnik ?
dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet pješaka
dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet vozila
 14. Približavate se vozilom prijelazu ceste preko željezničke pruge. Polubranici su se počeli spuštati.    
       Što morate učiniti ?
zaustaviti vozilo ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge
ubrzati i prijeći preko prijelaza, jer vlak još ne nailazi
 RASKRIžJA
 1. Približavate se ovom raskrižju. Na semaforu je upaljeno žuto treptavo svjetlo. Kako ćete postupiti?
 

 
propustiti motocikl koji dolazi s desne strane
propustiti autobus
voziti prije autobusa
 
 
 2. Kako ćete postupiti u ovoj situaciji?
 
 
voziti zadnji kroz raskrižje
propustiti bicikl jer ima prednost nad svima
voziti prije bicikla
voziti prije automobila
 
 
 3. Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti?
 
propustiti motocikl
propustiti autobus
voziti prije autobusa
 
 4. Približavate se ovom raskrižju. Kako ćete postupiti ?
 
voziti prije crvenog automobila
propustiti crveni automobil
voziti prije crnog automobila
 
  ZNAKOVI
 1. Što trebate izbjegavati nailaskom na ovaj prometni znak ?
 
 
naglo kočenje
prebrzu vožnju jer nailazi više uzastopnih zavoja
nagle pokrete upravljačem
prebrzu vožnju jer nailazi suženje ceste
 
 
 2. Kako ćete se ponašati kod ovog prometnog znaka ?
 
 
prilagoditi brzinu vožnje
promet iza sebe upozoriti desnim pokazivačem smjera na zavoj
u pravilu voziti u nižem stupnju prijenosa
pripremiti se za savladavanje više uzastopnih zavoja
 
 
 3. Kako ćete postupiti kod ovog prometnog znaka?
 
smanjiti brzinu vožnje i po potrebi zaustaviti vozilo
propustiti vozila iz suprotnog smjera
nastaviti vožnju, jer imam prednost prolaska pred vozilima iz suprotnog smjera
 
 
 4. Na što ukazuje ovaj prometni znak?
 
 
da vozim po jednosmjernoj cesti
da vozim cestom sa prednošću prolaska
da nema prometa iz suprotnog smjera
 
 
 5. Koja vozila smijete pretjecati nakon ovog prometnog znaka ?
 
motocikle bez bočne prikolice
teretne automobile
mopede
vozila koja prevoze opasne tvari
 
 
 6. Što pokazuje ovaj prometni znak sa dopunskom pločom ?
 
 
prednost prolaska u svim smjerovima
položaj ceste s prednošću prolaska
obavezno skretanje ulijevo, ulice ravno i desno su slijepe
 
 
 POSEBNOSTI
 1.Što morate učiniti pri određivanju redoslijeda prolaska vozila na raskrižju ?
 
utvrditi kako je uređeno odvijanje prometa na raskrižju
utvrditi smjerove nailaska vozila
propustiti vozila koja imaju prednost
 
 2. Što znači znak što ga daje policajac na raskrižju?
 
 
dozvoljeno skretanje ulijevo
obavezno zaustavljanje za sva vozila ispred raskrižja
doći će do promjene položaja i znaka policajca i slobodnog prolaska
 
 
 3. Kada je dopušteno započeti pretjecati drugo vozilo ?
 
ako se pretjecanjem ne ugrožavaju vozila iz suprotnog smjera
ako vozilo iza nije započelo pretjecati
 
 4. Koja je najveća dopuštena brzina vožnje kojom smijete voziti u naselju ako prometnim znakom nije
     drugačije određeno ?
 
    km/h  (upišite brzinu)
 
 5. Zbog čega je vožnja pod utjecajem alkohola opasna?
bitno povećava vozačeve sposobnosti
skraćuje vrijeme reagiranja vozaču
produžuje vrijeme reagiranja vozaču
vozač teže procjenjuje udaljenost
 6. Kolika je duljina svjetlosnog snopa dugih svjetala ?
 
ne kraća od 80  metara
ne kraća od 100 metara
ne kraća od 200 metara
 
 7. Smijete li pretjecati kolonu sporih vozila?
 
da, jer se kolona uvijek kreće sporo
da, jer kolona smanjuje propusnu moć ceste
ne, jer nije dopušteno
 
 8. Kako ćete postupiti pri uključivanju u promet?
 
uključiti pokazivač smjera
uključivanje obaviti bez pokazivača smjera
propustiti vozila koja se voze prometnicom na koju se uključujem
 
 9. Kako ćete postupiti pri vožnji za jakog vjetra ?
 
ubrzati da bih što prije prošao dionicu s jakim vjetrom
smanjiti brzinu vožnje
pri mimoilaženju držati što veći bočni razmak
 
 10. Na raskrižju vozilom namjeravate skrenuti ulijevo. U susret vam dolazi vozilo koje vozi ravno
       (zadržava smjer vožnje). Kako ćete postupiti ?
 
čekati na raskrižju dok to vozilo ne prođe
voziti prije vozila koje zadržava smjer vožnje
 
 11. Kolika je najveća dopuštena brzina vožnje po cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih
       vozila ?
  km/h  (upišite brzinu)
 12. Što se podrazumijeva pod zimskim uvjetima na cesti?
 
ako je kolnik prekriven snijegom
ako je kolnik prekriven mokrim lišćem
ako je na kolniku poledica
 
 13. Prometom na raskrižju upravlja policajac. Kako možete postupiti s obzirom na znak koji daje ?
 
 
mogu skrenuti ulijevo
ne mogu skrenuti ulijevo
mogu skrenuti udesno
mogu nastaviti vožnju ravno
 
 
 14. Vozite se izvan naselja, počinje padati kiša, kolnik je mokar. Koliki razmak od vozila ispred Vas ćete
       držati ?
 
isti, jer kiša tek počinje padati
dvostruki
trostruki
 
 
                                                                    
 
:: Copyright© 2003. Autoškola Laguna d.o.o. All rights reserved :: izrada online testova: vedran vuleta